Thẻ: xì gà khu đô thị sala

Sự kiện live music mỗi thứ 4 – thứ 7 hàng tuần tại Enoteca Sala

Sự kiện live music mỗi thứ 4 – thứ 7 hàng tuần tại Enoteca Sala. WEEKLY PROMOTION 𝑳𝒊𝒗𝒆 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 | 𝟎𝟕 𝐏𝐌 – 𝟎𝟗 𝐏𝐌 | every 𝐖𝐞𝐝 & 𝐒𝐚𝐭 Thư giãn cùng Singer 𝐎𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐍𝐢𝐳𝐨𝐯𝐬𝐤𝐚𝐳𝐚 biểu diễn Live Music mỗi tối thứ Tư & thứ Bảy hàng tuần tại 𝐄𝐧𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚. – Free…

Contact Me on Zalo
Call Now Button