VINABOSS’S ROBUSTO SUPERMO 60 – Hộp 10 điếu

700.000 

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 60

Độ dài điếu: 120 mm x 23.81 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút

Mô tả

Hình thức: Tubos 1 điếu

Size (ring) điếu: 60

Độ dài điếu: 120 mm x 23.81 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút