VINABOSS’S ROBUSTO SUPERMO 60- HỘP 10 ĐIẾU (Box of 10 sticks)

6.500.000 

Hình thức: Hộp gỗ tuyết tùng – 10 điếu

Size (ring) điếu: 60

Độ dài điếu: 120 mm x 23.81 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp gỗ tuyết tùng – 10 điếu

Size (ring) điếu: 60

Độ dài điếu: 120 mm x 23.81 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút