VINABOSS’S PYRAMIDES 52 ĐẦU NHỌN- HỘP 10 ĐIẾU

5.000.000 

Hình thức: Hộp tuyết tùng – 10 điếu

Size (ring) điếu: 52

Độ dài điếu: 128 mm x 20 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp tuyết tùng – 10 điếu

Size (ring) điếu: 52

Độ dài điếu: 128 mm x 20 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 45 – 60 phút