LOTUS TRADITIONAL HỘP SỨ- HỘP 15 ĐIẾU

5.000.000 

Hình thức: Hộp SỨ – 15 điếu

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 135 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút

 

Danh mục:

Mô tả

Hình thức: Hộp SỨ – 15 điếu

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 135 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút