LOTUS No5- HỘP 20 ĐIẾU

6.000.000 

Hình thức: Hộp giấy – 20 điếu Tubos

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 129 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp giấy – 20 điếu Tubos

Size (ring) điếu: 42

Độ dài điếu: 129 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 30 – 45 phút