LOTUS No1- HỘP 5 ĐIẾU

690.000 

Hình thức: Hộp giấy (nâu – vàng) – 5 điếu

Size (ring) điếu: 38

Độ dài điếu: 93 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 20 – 30 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp giấy (nâu – vàng) – 5 điếu

Size (ring) điếu: 38

Độ dài điếu: 93 mm x 16.67 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 20 – 30 phút