LOTUS MINI No2 – HỘP 10 ĐIẾU

220.000 

Hình thức: Hộp sắt (vàng, nâu, đen)– 10 điếu

Size (ring) điếu: 17

Độ dài điếu: 88 mm x 6.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 15 – 25 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp sắt (vàng, nâu, đen)– 10 điếu

Size (ring) điếu: 17

Độ dài điếu: 88 mm x 6.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 15 – 25 phút