LOTUS CLUB- HỘP 10 ĐIẾU

250.000 

Hình thức: Hộp giấy – 10 điếu

Size (ring) điếu: 20

Độ dài điếu: 88 mm x 7.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 15 – 25 phút

Mô tả

Hình thức: Hộp giấy – 10 điếu

Size (ring) điếu: 20

Độ dài điếu: 88 mm x 7.94 mm

Màu sắc: Nâu sậm

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 15 – 25 phút