HANOS 56 – Hộp 10 điếu (Box of 10 sticks)

9.000.000 

HANOS 56 – HỘP 10 ĐIẾU

Hình thức: Hộp sơn mài – 10 điếu

Size (ring) điếu: 56

Độ dài điếu: 165 mm x 22.23 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 60 – 90 phút

Danh mục: , Từ khóa: , , , ,

Mô tả

HANOS 56 – HỘP 10 ĐIẾU

Hình thức: Hộp sơn mài – 10 điếu

Size (ring) điếu: 56

Độ dài điếu: 165 mm x 22.23 mm

Màu sắc: Nâu sáng

Độ mạnh: Trung bình

Thời gian thưởng thức : 60 – 90 phút