Cấm uống rượu, bia tại 9 địa điểm sau theo pháp luật 2020

Theo Điều 10 của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019 và theo Điều 3 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Theo Điều 10 của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định 6 địa điểm không được uống rượu, bia, gồm:

  1. Cơ sở y tế,
  2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc;
  3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi;
  4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác;
  5. Cơ sở bảo trợ xã hội;
  6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.
Pháp luật đã quy định 9 địa điểm cấm, không được phép uống rượu, bia.
Pháp luật đã quy định 9 địa điểm cấm, không được phép uống rượu, bia.

Theo Điều 3 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia (có hiệu lực từ ngày 24/02/2020) quy định thêm 3 địa điểm công cộng không được uống rượu, bia, gồm:

  1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực;
  2. Nhà chờ xe buýt;
  3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Nguồn: http://www.mps.gov.vn/hoi-dap/nhung-dia-diem-nao-khong-duoc-phep-uong-ruou-bia-2989.html

Contact Me on Zalo
Call Now Button